Chính Sách Bảo Mật Ứng Dụng KIDs Vin của Early Education (English)

Chúng tôi rất coi trọng quyền riêng tư. Vui lòng đọc chính sách của chúng tôi bên dưới và cho chúng tôi biết nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc phản hồi nào. Chính sách Bảo mật này liên quan đến các ứng dụng do Early Education phát triển.

Thông tin cá nhân

Khi bạn chưa đăng ký, bạn không cần phải cung cấp bất kỳ thông tin nào. Lúc này, bạn có thể sử dụng các chức năng về: âm nhạc, hội họa và các trò chơi.

Nếu bạn muốn con của mình có thể học các chủ đề, bạn cần đăng ký một tài khoản bao gồm tên người dùng và mật khẩu. Bạn cần tạo thông tin của bé bao gồm: tên và ngày tháng năm sinh (chúng tôi không yêu cầu chính xác).

Chúng tôi cần ngày sinh (không có yêu cầu chính xác) để chúng tôi có thể cung cấp các bài học phù hợp và các câu hỏi phù hợp cho con bạn.

Phụ huynh có thể chọn cung cấp số điện thoại (tùy chọn). Khi đó, chúng tôi có thể chủ động hỗ trợ bạn trong trường hợp cần thiết và có thể coi đó là cách thức để lấy lại mật khẩu khi bạn không nhớ.

Chúng tôi thu thập thông tin id thiết bị nhằm mục đích giải quyết các khiếu nại về tài khoản. Chúng tôi chủ yếu sử dụng thông tin này để cải thiện các ứng dụng của mình nhằm cung cấp trải nghiệm tốt hơn cho người dùng của chúng tôi.

Chúng tôi cam kết không bán, chia sẻ hoặc dẫn đến việc tiết lộ thương mại thông tin cá nhân của bạn vi phạm các cam kết của chúng tôi trong chính sách bảo mật này.

Ngoài dữ liệu trên, chúng tôi không thu thập thông tin khác.

Chúng tôi hiểu rằng quyền lợi của bạn trong việc bảo vệ thông tin cá nhân cũng chính là trách nhiệm của chúng tôi, vì vậy trong bất kỳ trường hợp nào bạn có thắc mắc hoặc ý kiến ​​đóng góp liên quan đến chính sách bảo mật của chúng tôi, vui lòng liên hệ qua địa chỉ email: admin@kids.vin