Kids Vin School là phần mềm giáo dục tốt nhất Việt Nam cho trẻ em trong giai đoạn Vàng từ 2-7 tuổi. Ứng dụng tích hợp những nội dung, hoạt động, phương pháp giáo dục tiên tiến nhất thế giới như Acellus, IXL, GrapeSEED, Montessori... giúp bé học chương trình quốc tế ngay tại nhà với chi phí rất thấp.

TỰ TIN
KHÁM PHÁ
HỘI NHẬP
HÀO HỨNG
HÒA ĐỒNG
TỰ CHỦ
HÀO HỨNG
HÒA ĐỒNG
TỰ CHỦ
SÁNG TẠO
HẠNH PHÚC
THÀNH CÔNG

KIDS VIN SCHOOL - QUÀ TẶNG TUYỆT VỜI CHO BÉ

Nhờ Kids Vin School:

- Trẻ em Việt Nam có cơ hội học tập như trẻ em Mỹ, Pháp, Anh, Úc...;

- Trẻ em nông thôn có cơ hội học tập như trẻ em thành phố;

- Kinh tế hạn chế, con vẫn có điều kiện học tốt nhất;

- Bố mẹ làm bất cứ ngành nghề nào, con vẫn có thể trở thành học sinh tài năng;

- Gia đình gắn kết, bố mẹ đồng hành và phát triển bản thân cùng con cái;

- Ipad, điện thoại được sử dụng hiệu quả đối với trẻ em - Công nghệ thực sự là phương tiện phục vụ học tập và phát triển.

Con em chúng ta đang sống trong một "thế giới phẳng". Và Kids Vin School giúp tất cả các bé tự tin trong thế giới ấy!

TS. Nguyễn Thị Kiều Anh Đại học Sư phạm Hà Nội