LUYỆN VIẾT NÉT SỐ 1-20

Tiền tiểu học

Luyện viết nét số 1-20

Độ tuổi: 3-6 tuổi

2016,2017 chuẩn bị cho lớp 1. Các ba mẹ hằng ngày cho con thói quen ngồi bàn học và tô màu, viết nét để con quen với khái niệm ngồi học hằng tối ( Độ tuổi của con đang nhạy cảm với trật tự thời gian, và trật tự này sẽ đi theo suốt cuộc đời khi bạn thiết lập cho con ở độ tuổi này nhé)

DOWNLOAD NOW